Vergoeding

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV). Daarnaast sta ik als therapeut ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De praktijk is opgenomen in de VGZ zorggids, waardoor je in aanmerking kunt komen voor een vergoeding van het consult indien je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg.

Annulering

Annuleren van een consult is kosteloos indien dit minimaal 24 uur voor de afspraak plaatsvindt. Indien het consult binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid zonder annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Procedures

De volgende protocollen en procedures zijn van toepassing op mijn praktijk en de behandelingen:

Algemene voorwaarden klik hier

Klachten procedure

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”

Dit reglement kunt u vinden door op onderstaande link te klikken  Reglement Geschillencommissie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De verplichte meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling is iets anders dan een meldplicht. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Voor de volledige tekst van de meldcode klik hier